Företag


Ska ni ha konferens eller avdelningsfest? Behöver ni nya foton på era medarbetare eller kanske bara lite arkivbilder till er hemsida? 

Hör av er med era önskemål så sätter jag ihop en offert för er.

Faktura via Filans Finans

FÖR ATT NÅ ÖNSKAT RESULTAT bör bildköparen tydliggöra för fotografen vad bilden ska förmedla och i vilket sammanhang den ska användas. Uppdraget bör planeras i god tid.

I DET TOTALA FOTOGRAFERINGSARVODET ingår ersättning dels för produktion (arvode, material, utlägg) och dels för rätten att använda bilden på det sätt och i den omfattning som överenskommits. Antingen ersätts användningsrätten direkt i arvodet, eller så debiteras den separat. Det sistnämnda är vanligt vid omfattande användning.

VILL KÖPAREN SENARE ÅTERANVÄNDA bilden eller utöka användningsområdet krävs en ny överenskommelse.

FOTOGRAFENS NAMN SKA ANGES enligt god sed. BILDKÖPARE HAR INTE RÄTT ATT TA BORT ELLER FÖRÄNDRA I METADATA utan fotografens medgivande.

I PRISET INGÅR F−skatt, sociala avgifter, försäkringar, semesterersättning m.m. 


Using Format